.

Ikindia (’Asr) falet pas mbarimit të drekës dhe vazhdon deri para perëndimit të diellit.

. Dallimet e qytetve tjera janë: Aarau +2, Appenzell -4, Baden +4, Bern +4, Biel/Bienne +5, Chur -4, Davos -5, Delemont +5, Diessenhofen -1, Frauenfeld -1, Fribourg +5, Geneve +9, Glarus -2, Interlaken +2.

.

• Namazi vaxhib: Tri rekatet Por, nëse dikush për shkak të.

. Aug 22, 2019 · Nëse një person nuk e fal namazin e drekës para skadimit të kohës së drekës, ai së pari do ta fal (me kaza) namazin e drekës, e pastaj e fal (me kohë) namazin e ikindisë. ka falur edhe namaze t tjera vullnetare, si pr shembull sht uar natn dhe ka falur namaz nate, ose ka falur namaz pas lindjes s diellit, ose kur sht zn dielli, ndrsa ndonjher ka falur namaz para se t.

Namazi është një urdhër i Allahut (xh.

. . class=" fc-falcon">ikindia.

Rekati i tretë fillon me leximin e Subhanekes dhe falet njëlloj si dy rekatet e para. .

3.

e vitrit, dy rekatet e namazeve disa rrethanave imponuese.

> Imsaku/Sabahu është koha kur duhet të mbaroni syfyrin për të filluar agjërimin. .

Nuk është përcaktuar një kohë e caktuar për faljen e një namazi, p. .

Akshami (Magrib) fillon pas perëndimit të diellit deri në errësimin e horizontit.
Dy rekatet sunet të namazit të akshamit: Bëhet nijeti: “Për hir të Allahut, bëra nijet të fal sunetin e namazit të akshamit”.

Oct 16, 2021 · Falet para se të lëvizë dielli prej zenitit (të ka­lojë prej kupës së qiellit) dhe vazhdon deri kur hija e objektit fiton gjatësinë e vetë objektit.

. Muslimanët duhet të marrin abdes para çdo namazi. 3.

Koha: Namazi duhet të. . Si falet Namazi i Ikindisë?. Këta janë: sabahu, dreka, ikindia, akshami dhe jacia. Takvimi është një aplikacion që shërben për tregimin e kohës së namazit për territorin e Kosovës, përkatësisht datën sipas kalendarit hixhri, shënimeve fetare dhe astronomike etj.

Ikindia (’Asr) falet pas mbarimit të drekës dhe vazhdon deri para perëndimit të diellit.

e vitrit, dy rekatet e namazeve disa rrethanave imponuese. .

.

Kushtet për vlefshmërinë e namazit Kohërat e faljes për fillestarë.

Ikindia (’Asr) falet pas mbarimit të drekës dhe vazhdon deri para perëndimit të diellit.

Nëse një person nuk e fal namazin e drekës para skadimit të kohës së drekës, ai së pari do ta fal (me kaza) namazin e drekës, e pastaj e fal (me kohë) namazin e ikindisë.

Pyetja: Sa minuta para akshamit lejohet falja e ikindisë? Unë e kuptoj që, në rrethana të veçanta, lejohet edhe 5 minuta para akshamit, por dua të di kohën e fundit që është mekruh për t’u falur, p.