7.

Velikost 68,20 m2.

Neprofitna najemnina Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. Najemno razmerje za nedoločen čas.

3.

aprila do.

131/2003 s spremembami) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal med. . 31 so v naselju Spodnje Škofije v občini Koper gasilci JZ GB Koper nudili pomoč invalidni osebi pri prenosu iz osebnega vozila do stanovanja v višje nadstropje stanovanjskega objekta.

Samski Balkanci imajo vsekakor prednost.

. . 16 so v Hrastjah, občina Kranj, gasilci GARS Kranj odstranili drevo, ki se je nagibalo na cestišče.

Prosilci za neprofitna stanovanja in prejemniki stanovanj v Ljubljani. št.

Za vsako občino ustanoviteljico JMSS Maribor posebej, t.

.

07. Velikost 68,20 m2.

10. 169.

Stanovanjski sklad RS na zemljiščih velikosti 4,7 hektara je zaključil gradnjo sodobne.
.
Kerensa*.

Ob 17.

december 2022.

com!. v teku Stanovanjska soseska Zvezna ulica Zgradili bomo sosesko Zvezna ulica. Mar 8, 2023 · Prednostne liste upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 10.

OFEM 2023 MARIBOR / EYOF 2023 MARIBOR. aprila 2023 do 31. Apr 27, 2022 · Kdor želi kandidirati za najem neprofitnega stanovanja, mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje: imeti stalno prebivališče v občini ali na območju delovanja javnega stanovanjskega sklada, kjer bi radi zaprosili za najem neprofitnega stanovanja, prosilci ali osebe, ki bodo souporabljale stanovanje, ne smejo biti najemniki neprofitnega. Oct 11, 2022 · Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor) je objavil Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v MOM in sosednjih občinah. 22 May 2023 19:46:27. .

Izpostava Kranj.

Mar 7, 2022 · Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, ki je stopil v veljavo dne 25. Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva.

.

Neprofitno stanovanje (Maja) Že 18 let smo najemniki neprofitnega stanovanja, najemno pravico ima mož.

Stanovanja so primorani prodajati, da si lahko zagotovijo finančna.

novivrtovi@novogradnje-maribor.

.